logo
Bestuur en giften

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Amersfoort wordt gevormd door:

Arriën Kruijt (voorzitter)

Rienk Rietveld (secretaris)

Popko Muthert (penningmeester)

Gerard Raven (communicatie)

Hans van Gerven
Els Végh


postadres van het bestuur is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail: stichting@straatpastor.nl

 

Het contactformulier op deze webstek komt uit bij de straatpastor, zie onder contact


Bekijk het nieuwe beleidsplan: BeleidsplanStraatpastoraat2016-2020
en de financiële verantwoording


Bij de Stichting Straatpastoraat is ook een commissie geldwerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken. De commissie bestaat uit Paul van Eck, Leo Koffeman en Bas Verheij.

Wilt u het Straatpastoraat ook persoonlijk steunen? Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL34 TRIO 0338 6719 19. Hartelijk dank! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat het een algemeen nut beogende instelling betreft. Voor ANBI-informatie zie onder Uw gift is welkom!
 

 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.