logo
Bestuur/beleid

Stichting Straatpastoraat Amersfoort heeft als doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Amersfoort bestaat uit:

Irene Vriens, voorzitter
Jan Bloemendal, secretaris
Popko Muthert, penningmeester
Jan Houben, HRM
Erica Vaarkamp

Het postadres van het bestuur / de stichting is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail:

Het contactformulier op deze webstek komt terecht bij de straatpastor.

Bij Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een Commissie Fondswerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en bij het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken.
De commissie bestaat uit Marjet de Jong, Leo Koffeman en Bas Verheij.
 
Het actuele beleidsplan kunt u inzien via de volgende link: BeleidsplanStraatpastoraat2016-2020.

Kort jaarverslag 2019

Het aantal daklozen neemt de laatste jaren toe. Daarom is dit jaar naast Bernadette van Dijk Cis de Hoop als tweede straatpastor aangesteld. Ook de pastorale vrijwilligers Els en Ingrid leverden dit jaar hun professionele bijdrage.

Opvang/Algemeen
Dit jaar hebben we ongeveer 170 mensen die we regelmatig zien, van wie ongeveer een vijfde vrouw is, en we voeren tussen de 25 en 35 gesprekken per week. We bezoeken tien mensen geregeld bij hen thuis, ook dat is meer dan in voorgaande jaren. We lopen met mensen op als ze te kampen hebben met een gebrek aan aansluiting, als ze gefrustreerd raken, als ze het niet meer weten. We nuanceren, bemoedigen maar verbazen ons soms ook over wat mensen overkomt. We proberen gesprekspartner te blijven voor iedereen. 
We verloren dit jaar Jos, Ben, Herman, Lubin en Henk..
 
Gesprekken
Hij is een verschijning die je zou kunnen intimideren. Zijn stem en wat hij zegt, doen daar niets aan af. Het leven niet ‘op orde’, in burgerlijke termen. Hij vertelt over een ander die in de problemen lijkt te zitten. “Wie ben ik om niet te helpen?”
 
Zin op Maandag
Soep, bij elkaar zijn, gesprekken. Sommigen doen mee aan de activiteit na de soep. Dit jaar lazen we een Psalm, bezochten een gratis pianoconcert, vierden Sinterklaas met cadeautjes van iedereen, wisselden uit over wat geluk voor ons betekent, kregen een workshop percussie van een medewerker van Roads.

Hier kunt u kennis nemen van het volledige jaarverslag 2019.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.