logo
bestuursleden gezocht

Wegens het verstrijken van de statutaire termijnen zoeken wij drie nieuwe bestuursleden voor de Stichting Straatpastoraat.
 
Al meer dan tien jaar is onze straatpastor, Bernadette van Dijk, een vertrouwd en betrouwbaar gezicht voor veel mensen van de straat, dak- en thuislozen in Amersfoort. Zij werkt samen met enkele vrijwilligers.
Omdat eind dit jaar drie bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar zijn, zoekt het bestuur van de Stichting Straatpastoraat per 1 oktober 2019 drie nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een secretaris.
 
Van alle bestuursleden verwachten wij dat zij
-          kerkelijk betrokken zijn, en
-          hart hebben voor mensen in kwetsbare situaties, zoals de mensen van de straat.
 
Als voorzitter verwelkomen wij graag iemand die
-          ervaring heeft met het leiden van vergaderingen en van een (kleine) organisatie als de onze;
-          beschikt over een netwerk in de samenleving, en
-          bij voorkeur in Amersfoort of directe omgeving woont.
 
Van de secretaris verwachten wij kennis/ervaring op het gebied van:
-          het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen bestuur;
-          het onderhouden van externe contacten, voornamelijk via e-mail;
-          het bijhouden van het archief, en  
-          de eindredactie en verzending van beleidsplan, jaarverslagen e.d.
Voor de fondswerving is een aparte commissie actief.
 
Verder zien wij de volgende capaciteiten graag terug bij één of meer van de gezochte bestuursleden:
-          kennis van de wereld van de maatschappelijke opvang en/of de geestelijke gezondheidszorg;
-          kennis van en ervaring met communicatie (o.a. bijhouden van de website, digitaal adressenbestand, incidenteel verzorgen van drukwerk, communicatiemiddelen zoals een folder of jaarverslag e.d.).
 
Omdat Amersfoort bij de opvang van dak- en thuislozen een functie heeft voor de regio zijn ook bestuursleden van buiten Amersfoort welkom.
Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar.
 
Alle reacties kunnen naar: of
Voor telefonische inlichtingen: 06-53329940
 
Bent u geïnteresseerd: dan ontvangen wij graag voor 1 mei 2019 van u bericht, met een kort c.v., via de e-mail.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? U kunt ons namen en gegevens doorgeven.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.