logo
Donaties


Hartverwarmend, de vele donaties die wij ook in 2020 voor ons werk mochten ontvangen. Het waren er, vooral in december, meer dan in andere jaren. In sommige gevallen lukt het ons uw adresge­gevens te achterhalen. Uit privacyoverwegingen vermeldt uw bank die niet bij de overschrijvingen.
Wilt u, anders dan via de website op de hoogte blijven van het wel en wee van het straatpastoraat in Amersfoort, vermeld dan bij uw overmaking uw adres in de rubriek  Omschrijving. Wij sturen u dan i.i.g. ons jaarverslag toe.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.