logo
Jaarverslag 2016

Voor wie geinteresseerd is in wat er omgaat op straat en in het straatpastoraat, we hebben een korte en een uitgebreide versie van ons jaarverslag dit jaar!

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.