logo
Ook uw steun is hard nodig

Wilt u het Straatpastoraat ook persoonlijk steunen? Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer
NL15 INGB 0005 3315 49. Hartelijk dank! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat het een algemeen nut beogende instelling betreft.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.