logo
Stichting Straatpastoraat

De Stichting Straatpastoraat Amersfoort is opgericht om het straatpastoraat in Amersfoort mogelijk te maken.

 

De stichting heeft een straatpastor in dienst (cao Protestantse Kerk in Nederland) die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. Er is een nieuw beleidsplan in de maak dat kan worden opgevraagd.

 

De stichting is een interkerkelijk initiatief. Kerken die zich verenigd hebben in de Raad van Kerken Amersfoort, maar ook andere Amersfoortse kerken, ondersteunen het werk van de stichting financieel en anderszins. Het straatpastoraat vindt zijn bedding in de christelijke traditie, maar de straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet.

 

Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. De daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook gezien worden als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als een volwaardig mens te zien en te benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.
 

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.