logo
Over ons

Om het straatpastoraat in Amersfoort mogelijk te maken is de Stichting Straatpastoraat Amersfoort opgericht.

 

De stichting heeft twee (part-time) straatpastores in dienst (cao Protestantse Kerk in Nederland) die vorm en inhoud geven aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en/of die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. Er is een beleidsplan dat kan worden opgevraagd.

 

De stichting is een interkerkelijk initiatief. Kerken die zich hebben verenigd in de Raad van Kerken Amersfoort, maar ook andere Amersfoortse kerken, ondersteunen het werk van de stichting financieel en anderszins. Het straatpastoraat vindt zijn bedding in de christelijke traditie, maar de straatpastores respecteren de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoeten.

 

Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. Daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook worden gezien als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als volwaardig te zien en te benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.

10 jaar Straatpastoraat: een feestje

In maart 2018 vierden we het 10-jarig bestaan van het straatpastoraaat in Amersfoort én het 10-jarig jubileum van onze pastor.  We kijken terug op een prachtige bijeenkomst! Opnieuw zijn we onder de indruk hoezeer het Straatpastoraat gedragen wordt door de stad, de omgeving, haar mensen en gemeenschappen. Geweldig! Zo’n 80 mensen vierden met ons mee, waarvan een kleine 20 van en via de straat. Veel anderen kennen we uit kerken, hulpverleningsorganisaties en politiek.
Om deze gelegenheid extra inhoud te geven vroegen we aan mensen van de straat om een dierbare plek te laten zien. We filmden die bezoeken zelf, gewoon met een telefoon. Tijdens de bijeenkomst ging de film in première. Het filmpje waarin Peter, Paul en Piet hun dierbare plekken lieten zien, ontroerde.
 

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.