logo
Voor alle zielen

Komende maandag noemen we weer de namen van mensen die dit jaar overleden zijn. En van hen die wij ook nog willen herdenken. We zingen, steken kaarsen aan, lezen uit de Schrift en er is natuurlijk ook koffie. Maandag 2 november 13.00 Lutherse kerk, Langestraat 61 te Amersfoort. Welkom!

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.