logo
Uitbreiding straatpastoraat / Zegening pastor

Bernadette van Dijk is bijna 12 jaar geleden begonnen als straatpastor in Amersfoort. In die jaren is het straatpastoraat een begrip geworden in deze stad. Het aantal dak- en thuislozen is sterk toegenomen en ook in Amersfoort leven meer mensen op straat dan ooit. Stichting Straatpastoraat Amersfoort heeft daarom een tweede straatpastor aangesteld, voor één dag in de week. Aanstelling is in eerste instantie mogelijk geworden door de ontvangst van een legaat en wordt gedragen door de financiële steun van kerken, fondsen en personen uit Amersfoort én omgeving. Wij zijn hiervoor zeer dankbaar.
 
Cis de Hoop is de tweede straatpastor; zij heeft de juiste ervaring en motivatie om samen met Bernadette het straatpastoraat verder vorm te geven.
 
Cis zal op zaterdag 16 november om 19.00 uur in een oecumenische viering worden gezegend voor haar werk door ds. Leo Koffeman. Deze viering vindt plaats in de Sint Franciscus Xaveriuskerk, het Zand 29 in Amersfoort.
 
Stichting Straatpastoraat Amersfoort mag ook drie nieuwe bestuursleden verwelkomen: Irene Vriens is de nieuwe voorzitter, Jan Bloemendal wordt de nieuwe secretaris en Erica Vaarkamp treedt toe als bestuurslid.
Arriën Kruyt, Gerard Raven en Rienk Rietveld nemen afscheid van het bestuur wegens het verstrijken van de statutaire termijnen. Paul van Eck neemt afscheid van de Commissie fondswerving.
 
Na de zegening van Cis de Hoop nemen wij afscheid van de vertrekkende bestuursleden en willen wij u de nieuwe bestuursleden voorstellen. In de nazit kan onder het genot van een kopje koffie of thee informeel kennis worden gemaakt met de nieuwe straatpastor en met de nieuwe bestuursleden.
 
Het bestuur nodigt u uit voor deze viering en hoopt na afloop met u in gesprek te gaan. Als u de viering wilt bijwonen, wilt u zich dan s.v.p. tevoren aanmelden op het e-mailadres ?

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.