logo
licht voor de overledenen

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen
Zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.......

Wij hebben namen genoemd van dierbare doden. Gebeden, gezongen, geluisterd, gelezen, en we zijn heeeeeeeeel stil geweest. Wat was het stil in de stilte, midden in de stad.
En ja op de valreep mag je ook je oma nog noemen. En die, en toch ook die, en die....

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.