logo
Bestuur/beleid

Stichting Straatpastoraat Amersfoort heeft als doel: het oprichten en in stand houden van straatpastoraat in (de regio) Amersfoort ten behoeve van dak- en thuislozen, alsmede ten behoeve van mensen die in een crisis verkeren en daarom een beroep doen op opvang, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (bron: statuten).

Het bestuur van Stichting Straatpastoraat Amersfoort bestaat uit:

Irene Vriens, voorzitter
......., secretaris (vacature)
Popko Muthert, penningmeester
Jan Houben, HRM
Erica Vaarkamp
Gerrit van den Berg, PR en fondsenwerving

Het postadres van het bestuur / de stichting is Zuidsingel 5, 3811 HA  Amersfoort.
e-mail:

Het contactformulier op deze webstek wordt bezorgd bij de straatpastores.
 

Bij Stichting Straatpastoraat Amersfoort is een Commissie Fondswerving betrokken. Deze ondersteunt het bestuur in de communicatie en bij het werven van financiële middelen om het werk mogelijk te maken.

De commissie bestaat uit Gerrit van den Berg, Marjet de Jong, en Bas Verheij (voorzitter) en er is een vacature voor een lid/secretaris.
 
Beleidsplan
In een intensief traject met gebruikmaking van daarvoor door een van de subsidiërende fondsen aangereikte hulpmiddelen heeft het bestuur een nieuw beleidsplan voor de stichting opgesteld.
Het beleidsplan is bedoeld voor de periode 2022 – 2027 en is in de bestuursvergadering van januari 2022 vastgesteld.
Het beleidsplan kunt u inzien via de volgende link: Beleidsplan 2022 - 2027 Stichting Straatpastoraat Amersfoort.
 

Kort jaarverslag 2021

Ook dit jaar stond in het teken van de coronapandemie. Bernadette van Dijk en Cis de Hoop bleven samen met de geschoolde pastorale vrijwilligers Els en Ingrid (tot 1 oktober) het team van het straatpastoraat vormen, Bernadette voor 24 en Cis voor 8 uur per week. Ook was een stagiaire bij ons om kennis te maken met het straatpastoraat.
 
Opvang/Algemeen
Ondanks de Corona, konden de teamleden contact houden met straatmensen. Het team heeft in 2021 een gezamenlijke contactenkring van rond de 180 personen van wie 15% vrouw. Zij hadden in 2021 met hen ongeveer 1900 ontmoetingen, zwaaien niet meegerekend. Dat komt neer op 35 per week. Gelukkig waren er geen ernstige coronagevallen onder de straatmensen.
We verloren Clemens en Jan.
 
Zin op Maandag
Soep in het park bij mooi weer en, als het kon, bij elkaar zijn, gesprekken. Sommigen doen mee aan de activiteit na de soep. Dit jaar spraken we onder meer over het Zonnelied van Franciscus en herdachten we de overleden straatmensen. Binnen de beperkte mogelijkheden konden we nog heel wat doen.
 

Jaarverslag 2021

Via de volgende link kunt u kennis nemen van het complete jaarverslag 2021.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.