logo
bestuursleden gezocht

Wegens het verstrijken van de statutaire termijnen zoeken wij drie nieuwe bestuursleden voor de Stichting Straatpastoraat.
 
Al meer dan tien jaar is onze straatpastor, Bernadette van Dijk, een vertrouwd en betrouwbaar gezicht voor veel mensen van de straat, dak- en thuislozen in Amersfoort. Zij werkt samen met enkele vrijwilligers.
Omdat eind dit jaar drie bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar zijn, zoekt het bestuur van de Stichting Straatpastoraat per 1 oktober 2019 drie nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een secretaris.
 
Van alle bestuursleden verwachten wij dat zij
-          kerkelijk betrokken zijn, en
-          hart hebben voor mensen in kwetsbare situaties, zoals de mensen van de straat.
 
Als voorzitter verwelkomen wij graag iemand die
-          ervaring heeft met het leiden van vergaderingen en van een (kleine) organisatie als de onze;
-          beschikt over een netwerk in de samenleving, en
-          bij voorkeur in Amersfoort of directe omgeving woont.
 
Van de secretaris verwachten wij kennis/ervaring op het gebied van:
-          het voorbereiden en notuleren van de bestuursvergaderingen bestuur;
-          het onderhouden van externe contacten, voornamelijk via e-mail;
-          het bijhouden van het archief, en  
-          de eindredactie en verzending van beleidsplan, jaarverslagen e.d.
Voor de fondswerving is een aparte commissie actief.
 
Verder zien wij de volgende capaciteiten graag terug bij één of meer van de gezochte bestuursleden:
-          kennis van de wereld van de maatschappelijke opvang en/of de geestelijke gezondheidszorg;
-          kennis van en ervaring met communicatie (o.a. bijhouden van de website, digitaal adressenbestand, incidenteel verzorgen van drukwerk, communicatiemiddelen zoals een folder of jaarverslag e.d.).
 
Omdat Amersfoort bij de opvang van dak- en thuislozen een functie heeft voor de regio zijn ook bestuursleden van buiten Amersfoort welkom.
Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar.
 
Alle reacties kunnen naar: of
Voor telefonische inlichtingen: 06-53329940
 
Bent u geïnteresseerd: dan ontvangen wij graag voor 1 mei 2019 van u bericht, met een kort c.v., via de e-mail.
Kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? U kunt ons namen en gegevens doorgeven.

 
Zin op Maandag 1 en 2 april

Bij wijze van uitzondering houden we onze Zin op Maandag niet alleen op maandag, maar ook op dinsdag...!
1 april  12.30   soep
2 april 12.40 (verzamelen Zuidsingel 5) Museum Flehite
we bezoeken de tentoonstelling van hedendaagse kunstenaars. Zij laten op allerlei manieren hun beeld van de stad zien. 

 
Folder en jaarverslag

Zie hier onze (nieuwe!) folder. Achteraan staat een kort verslag van het afgelopen jaar.

 
Plekken van betekenis-korte film

We vroegen aan mensen om een dierbare plek te laten zien. We filmden zelf, gewoon met een telefoon. Bij gelegenheid van ons 10jarig bestaan. Kijk maar... 

 

 
10 jaar Straatpastoraat: een feestje


We kijken terug op een prachtige bijeenkomst! Opnieuw zijn we onder de indruk van hoezeer het Straatpastoraat gedragen wordt door de stad, omgeving, haar mensen en gemeenschappen. Geweldig! Zo’n 80 mensen vierden met ons mee, waarvan een kleine 20 van en via de straat, veel anderen kennen we uit kerken, hulpverleningsorganisaties en politiek.

De diaconie van de Hervormde Gemeente Baarn kwam een cheque brengen van meer dan 6000,-, bijeengebracht in hun Kerstactie.

En… onze filmsterren waren er om dank en bewondering te oogsten, voor de een wat makkelijker te ontvangen dan de ander. Het filmpje waarin Peter, Paul en Piet hun dierbare plekken lieten zien, ontroerde. Zodra de techniek het toelaat, plaatsen we het op onze webstek.

Dank komt ook toe aan de mensen van de Johanneskerk die -weer- zo gastvrij waren, en Rommy en Frans die voor al die gasten hebben gekookt. Hulde!

 
Plekken van betekenis

16.00-20.00 uur, Johanneskerk, Westsingel 30

Bij gelegenheid van 10 jaar Straatpastoraat Amersfoort, nodigen we u, jou en jullie, iedereen die op enige manier betrokken is bij het straatpastoraat uit voor een klein feestje.
“Plekken van betekenis” is een korte film waarin drie mensen, samen met het Straatpastoraat, hun dierbare plek in (en om) de stad laten zien. Een bijzonder kijkje in hun leven en wereld! Na de film is er muziek en iets te eten.
In verband met de catering is het handig als u zich heeft aangemeld op

Programma

16.00 inloop
16.30 welkom, introductie
17.00 film
17.30 drankje en klaarzetten buffet
18.30 koffie

Van harte welkom, wel aanmelden!

 
Zin op Maandag 4 december

Maandag 4 december vieren we na de soep Sinterklaas!!   Neem een cadeautje mee voor iemand anders, van rond de 2 euro als je mee wilt doen.
 

 

 
Jaarverslag 2016

Voor wie geinteresseerd is in wat er omgaat op straat en in het straatpastoraat, we hebben een korte en een uitgebreide versie van ons jaarverslag dit jaar!

 
Zin op Maandag

Onder dit kopje doen we voorlopig op de eerste maandag van de maand, na de sirene, leuke, zinvolle dingen. Een aanbod voor wie anders aan dit soort dingen niet zomaar toekomt!

1 mei   Museum Flehite
Een museum is al lang niet meer een verzamelplek van oude voorwerpen. Het is een plek om te kijken, te bedenken wat je eigenlijk mooi vindt, geraakt te worden of aan het lachen gemaakt. Gerard Raven van het museum was onze gastheer. We waren een uur lang erg geboeid en mochten van alles vragen.

lees meer »
 
Paasontbijt

Dat was, toen we eenmaal op gang waren, een gezellig ontbijt! Over kruis en opstanding, Boer zoekt vrouw, kerk, shag en the Passion, het spelen van saxofoon en het wezen van een referendum ("kruisig hem, kruisig hem!"), met hier en daar een door Michael gebakken ei, spek en Paasbrood geregeld door Gerard.
Dankjulliewel!

 
Vakantie en zwangerschapsverlof

 

Velen op straat hebben van harte meegeleefd: Bernadette heeft een zoon gekregen. Els en Ingrid, inmiddels bekenden op straat en in de diverse opvang- en ontmoetingsplekken, namen het zwangerschapsverlof waar.
 

 
Stokroos


Er ligt een stokroos in de kapel. Niet bij Maria, onder het kruis of bij de kaarsen, maar bij het schrijfboek van iemand die zijn hart lucht. Er staan in dit deel van de binnenstad overal stokrozen. Als het niet zo militaristisch klonk, zou het 'guerilla gardening' heten: een of meer mensen die gewoon zorgen dat er ergens iets gaat bloeien in ons midden. Openbaar. En nu lijkt er iemand te zijn die het de moeite waard vond om een deel daarvan toe te wijden aan deze plek. Ik denk dat ik weet wie het is, maar die persoon maakt zichzelf niet bekend, misschien is dat de bedoeling. In ieder geval heeft z/hij iets geëerd, en daarmee is de eer ook aan hem/haar.

 
Jaarverslag 2015

Verhalen, verantwoording en getallen: we hebben weer geprobeerd om inzicht te bieden in wat er in 2015 allemaal is gebeurd door en in onze Stichting Straatpastoraat. Laad hier het jaarverslag over 2015

 
Straatpastor gaat door

Bernadette van Dijk is ontslagen als pastoraal werkster van de katholieke parochie Sint Ludgerus in Utrecht, omdat zij bij een oecumenische viering  de communie had uitgereikt aan protestanten. Veel parochianen reageerden ontzet op het gedwongen vertrek van hun pastoraal werkster.
 
Voor de Stichting Straatpastoraat verandert dit niets aan Bernadettes positie. Het bestuur is blij met haar inzet en met de mooie resultaten, al acht jaar lang. Voorzitter Arriën Kruyt: 'We willen vooral dat ze daarmee doorgaat. Het is belangrijk werk. Ze is voor veel dak- en thuislozen in deze stad een steun in de rug.'

lees meer »
 
voor alle zielen, ook die zonder naam

Namen en licht, de vrouw met een duur kruikje olie en een lied, piano van Guido van Zwam en een gastvrije Lutherse kerk. De straat herdacht in kleine kring vandaag.
"Dat wij niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn"

 
soep

Op 21 december hadden we al  een heerlijke tomaten-broodsoep met groenten, vers gekookt door Els. Ingrid had de cadeautjes van leerlingen van het Farelcollege uitgestald. Iedereen mocht een eigen kerstpakket samenstellen. Wat was iemand blij met een warme wollen winterjas, iemand anders met een nog nieuwe broek, een shawl, en de 2 kilo ingebrachte chocolade is nu op! We hadden een mooie lunch die tot 15.30 duurde, gewoon omdat het gezellig was!

 
Voor alle zielen

Komende maandag noemen we weer de namen van mensen die dit jaar overleden zijn. En van hen die wij ook nog willen herdenken. We zingen, steken kaarsen aan, lezen uit de Schrift en er is natuurlijk ook koffie. Maandag 2 november 13.00 Lutherse kerk, Langestraat 61 te Amersfoort. Welkom!

 
Korte-Lontjesshow gewaardeerd

Het Straatpastoraat presenteerde op 11 oktober het Utrechtse Stut-Theater. Een hilarische en ontroerende voorstelling over vooroordelen, absurde situaties, kleine irritatie die tot agressie uitgroeit, angst en allerhande menselijke reacties op elkaar. Er werd gelachen en gehuild. Veel bezoekers bleven na om er over te spreken met een glaasje en hapje. De jaarlijke informatiebijeenkomst werd zo op een originele manier ingevuld en daar willen we mee doorgaan.
 

 
Contact als je geen adres hebt

Voor sommige mensen is het internet een middel om contact te onderhouden, als ze op andere plekken minder goed vindbaar zijn.
Daarom is de straatpastor ook actief op facebook, en wel hier

 
Ook uw steun is hard nodig

Wilt u het Straatpastoraat ook persoonlijk steunen? Dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer
NL34 TRIO 0338 6719 19. Hartelijk dank! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting, omdat SSA een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

 
In gesprek met straatpastores

Hoe beschrijf je de relatie tussen tijd en humaniteit? Wat vraagt een dakloze aan de kerken? Wie zijn hier de wonenden - voel je je aangesproken?
Het was een waardevolle ontmoeting zaterdag 4 oktober, met een bijna volle Lutherse kerk, met kastanjes en verhalen daarover, en een borrel die wat langer had mogen duren.

Bernadette, 7 oktober 2014

 
Stagiaire Els

Sinds januari is op maandagen een stagiaire actief bij het Straatpastoraat. Velen hebben haar al ontmoet op straat, in de inloop, de HEMA, de straatadvokaat... enzovoort. Els is vierdejaars student aan de opleiding Zingeving en Spiritualiteit aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Een foto van haar volgt nog!

 
Oud nieuws: Zoektocht: expositie straatkunst

Zondag 2 maart 2015 werd na de viering de derde expositie van straatkunst geopend in de Fonteinkerk. Bij schilderijen van straatkunstenaars zijn gedichten geschreven door de "Straatklinkers", de daklozen-schrijfclub uit Utrecht.

De schilderijen zijn te koop

 
Oud nieuws: tweede tentoonstelling van de straat

Zondag 1 december 2014 werd de tweede tentoonstelling van de straat geopend in de H. Geestkerk. Het was een sfeervolle bijeenkomst tussen zelfgemaakte Adventskransen, met bijna alle schilders aanwezig en warme belangstelling.
 

Er zijn ook werken verkocht, en iemand denkt nog na over een koop....

 
licht voor de overledenen

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen
Zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.......

Wij hebben namen genoemd van dierbare doden. Gebeden, gezongen, geluisterd, gelezen, en we zijn heeeeeeeeel stil geweest. Wat was het stil in de stilte, midden in de stad.
En ja op de valreep mag je ook je oma nog noemen. En die, en toch ook die, en die....

 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.