logo
jaarverslag en jaarrekening 2023

Tijdens de recente bestuursvergaderingen zijn zowel het jaarverslag als de jaarrekening vastgesteld. Beide documenten zijn te vinden op de webpagina's 'Bestuur/beleid' en 'Financiën, inkomsten, giften, ANBI'.

Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van het straatpastoraat in Amersfoort, laat dit ons dan weten op het e-mailadres  Wij sturen u dan i.i.g. (een link naar) ons jaarverslag toe.

We danken alle betrokkenen voor de warme samenwerking en steun in het afgelopen jaar. Het was werkelijk 'Mee oplopen'!

 
Vacature Stichting Straatpastoraat


Vacature Straatpastoraat
Lid van de Commissie fondsenwerving.
 
Dagelijks zijn in Amersfoort straatpastores actief. Zij staan ​​dicht bij mensen waar we vaak langs kijken. Het is werk dat eigenlijk altijd nodig blijft. Struikelen, vallen en opstaan, het hoort bij het leven. Voor de mensen-van-de-straat die gestruikeld zijn is de nabijheid van een mens goud waard.
Wil jij meewerken aan het onderhouden van de financiële basis van dit werk? Samen met een hecht team, relaties onderhouden met donateurs, kerken, fondsen?
Het kost je ongeveer een dagdeel per maand. Je wordt gecombineerd door een kenner. Het levert je grote voldoening bij het dragen aan de voortzetting van dit werk.

Zie hier voor meer info over de vacature en voor meer informatie verder op deze website ( www.straatpastor.nl ).

 
De mens zienStichting Straatpastoraat Amersfoort staat stil bij 15 jaar mee lopen

Tijdens een goedbezochte jubileumviering stond Stichting Straatpastoraart Amersfoort op vijftien september stil bij haar 15-jarig bestaan. Ongeveer honderd bezoekers gingen in gesprek over mee oplopen en ontvingen een boekje over het werk van het straatpastoraat.

In het boekje komen mensen van de straat aan het woord, de straatpastor en wordt veel verteld over het werk dat dagelijks plaatsvindt. Het boekje is beschikbaar voor iedereen die het straatpastoraat en de mensen van de straat een warm hart toedraagt en kan worden opgevraagd via .
 
Warm hart
Burgmeester Bolsius nam het eerste exemplaar in ontvangst en feliciteerde het straatpastoraat met het jubileum en benadrukte de cruciale rol die de straatpastor speelt. ‘Vanuit een warm hart kan het straatpastoraat dingen doen terwijl de gemeente soms noodgedwongen in systemen blijft hangen. Daarin vullen gemeente en straatpastoraat elkaar aan. Dank ervoor!’

 

 


Irene Vriens, voorzitter van het bestuur van Stichting Straatpastoraat kijkt terug op een dag vol ontmoeting. ‘Telkens keert de vraag terug: hoe kunnen we elkaar altijd als mens zien. We zijn dankbaar voor de grote belangstelling en hopen dat velen het verhaal verder brengen en vooral zelf invulling geven aan ‘mee oplopen”.
 
Ontmoeting
Ongeveer honderd bezoekers gingen met elkaar in gesprek over wat mee oplopen in de praktijk betekent en wat zij kunnen betekenen voor en leren van mensen van de straat. De bijeenkomst was daarmee een appel op de stad om werkelijk om te zien naar en betrokken te zijn op de naaste.
Straatpastor Bernadette van Dijk inspireerde de bezoekers door te vertellen over een ontmoeting.  ‘Een vrouw - of beter gezegd - dame die op straat leeft, vertelde me ooit dat haar bestaan voelde als leven onder een plafond. In sommige momenten breek dat plafond even open. Dat gebeurt juist in momenten van verbinding. Het gebeurt in de momenten van luisteren’.
 
‘Deze bijeenkomst was een moment van luisteren en van ontmoeting. Het plafond werd even opengebroken. Hopelijk gaan we in Amersfoort op dat spoor verder. Daar blijven velen en ook het straatpastoraat dag aan dag aan werken’

‘Het blijft altijd een groep in beweging’, vertelt Van Dijk over vijftien jaar werken met mensen van de straat. ‘Daarbij kunnen we soms een helpende hand of een luisterend oor bieden. Wanneer verbinding tot stand komt, dán ontstaan de momenten van betekenis.’ Tijdens de bijeenkomst werd een korte impressie getoond van de ontmoetingen met mensen van de straat. Dat filmpje is hier terug te zien.

 

 


Feestelijke momenten
Na deze bijeenkomst en viering zal Stichting Straatpastoraat Amersfoort op diverse plekken en momenten in de stad een lekkernij delen en daarmee een feestelijk moment organiseren met  mensen van de straat. Juist daar in gezamenlijkheid en verbondenheid willen we terugkijken, vooruitkijken hoe we dag aan dag mee oplopen als mensen die elkaar zijn toevertrouwd.

Het Straatpastoraat is afhankelijk van giften en steun van kerken, stichtingen en meelevende donateurs. We stellen het op prijs als u structureel of eenmalig ons werk wil steunen. Meer informatie vindt u via: Straatpastoraat Amersfoort.
 Foto's Peter Beemsterboer/Beemsfoto

lees meer »
 
Jubileum Straatpastoraat in de pers

Onder meer RTV Utrecht besteedde aandacht aan het jubileum van Stichting Straatpastoraat Amersfoort:
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3633655/amersfoortse-straatpastor-biedt-al-15-jaar-een-luisterend-oor-lichtpuntjes-zijn-belangrijk

 
Jaarverslag, jaarrekening en beleidsplan


Op 15 april jl. heeft het bestuur het jaarverslag 2022 vastgesteld. Voor de jaarrekening was dit al op 1 april gebeurd. U treft deze documenten alsmede het Beleidsplan 2022 - 2027 aan op de webpagina's Bestuur/beleid respectievelijk Financiën, inkomsten, giften, ANBI.

Wilt u op de hoogte blijven van het wel en wee van het straatpastoraat in Amersfoort, laat dit ons dan weten op het e-mailadres Wij sturen u dan i.i.g. (een link naar) ons jaarverslag toe.

 
Dankdag 2022


De gezamenlijke diaconieën van Bunschoten-Spakenburg/Eemdijk besloten 50% van de collecte-opbrengst op Dankdag 2022, woensdag 2 november, te bestemmen voor het werk van Stichting Straatpastoraat Amersfoort. Het totale bedrag dat aan onze stichting werd overgemaakt bedraagt € 7.380. Hiermee kreeg onze opbrengstpost collecten die mede door corona onder druk stond een enorme boost. Deze opbrengst was 50 % hoger dan in 2021.

 
Soep en Icoon van de vriendschap

Maandag aanstaande, 7 februari om 12.30, ben je weer welkom voor een kopje soep!  Peter W kookt, dat wordt lekker dus.... 
Na de soep bekijken we wat de icoon van de vriendschap ons te zeggen heeft. Welkom op Zuidsingel 5!

 
Sint Maarten

De Sint Franciscus Xaveriuskerk, het Straatpastoraat en het DAC zouden op donderdag 11 november samen een Sint Maartens-maaltijd houden: een gastvrij moment dat onze gasten, straatbekenden, koks, gastvrouwen en -heren konden genieten van een warm maal, muziek en elkaar.
Helaas gooit het corona-virus roet in het eten.

De SFX kookt nog steeds, maar dan wordt het uitgedeeld door de straatadvokaten op Muurhuizen 128. Ook zij werken graag mee! En wie weet volgt er rond Oud en Nieuw nog wat lekkers...

 
Allerzielen 2021


Er werden herinneringen opgehaald, licht in stilte aangestoken.
Namen hardop genoemd en dierbaren in het hart bewaard. We leven met anderen, levenden en doden.
We zochten en vonden geborgenheid bij elkaar.

Dank aan Daniëlle onze stagiaire en aan Peter W voor heerlijke herfstige warmte in een soepkommetje.
 


 

 
Donaties


Hartverwarmend, de vele donaties die wij ook in 2020 voor ons werk mochten ontvangen. Het waren er, vooral in december, meer dan in andere jaren. In sommige gevallen lukt het ons uw adresge­gevens te achterhalen. Uit privacyoverwegingen vermeldt uw bank die niet bij de overschrijvingen.
Wilt u, anders dan via de website op de hoogte blijven van het wel en wee van het straatpastoraat in Amersfoort, vermeld dan bij uw overmaking uw adres in de rubriek  Omschrijving. Wij sturen u dan i.i.g. ons jaarverslag toe.

 
Delen van mooie dingen #1


Aan een paar van onze bekenden vroeg ik of ze (voor online) wilden vertellen of laten zien, waar ze blij van worden. Wat hoop geeft en moed. Iets om te delen met elkaar.
Het antwoord van Dinant is een filmpje van zijn vogeltjes. Je vindt het filmpje
 

 
Delen van mooie dingen #2


Aan een paar van onze bekenden vroeg ik of ze (voor online) wilden vertellen of laten zien, waar ze blij van worden. Wat hoop geeft en moed. Iets om te delen met elkaar.
Eddy vertelde over zijn herinneringen. De geur van appeltaart die hem doet denken aan het samen appeltaart bakken met zijn geliefde.....

 
luisteren

Luisteren. Horen wat er achter en tussen de woorden wordt gezegd. Samen tasten zoeken naar wat er "op het spel staat". Dat, soms impliciet, soms expliciet, verbinden met de bron van ons bestaan. Met geloof in waarachtigheid en liefde die van de Schepper komt. Ook het ongeloof benoemen, in samenzwering, leugen, haat en eenzaamheid. 
In dat samen uitzeven, delen, daar ligt de kracht van het straatpastoraat.

Luisteren doen we nog steeds. Het is wel moeilijker, armer door de telefoon, via messenger of whats-app. Veel mensen missen we ook, zien we niet. Via elkaar, via iedereen die ogen en oren heeft, proberen we te laten voelen dat ze niet vergeten zijn.

Luisteren is onze kracht. Maar toch hier, van harte aanbevolen: stadsdominee Diederiek van Loo die uitzendt. Mooie korte fragmenten waarin je kunt horen dat zij, ook, heeft geluisterd. Naar mensen, naar de stilte, naar.... ?

Luistertroost

 
voor wie online is

Sommigen van onze (straat-)bekenden zijn weleens online. Sommigen komen vaak of weleens in een kerk, moskee, of andere plek van samenkomst voor gebed. Wie wil meekijken, luisteren, lezen:

De katholieke parochie van Amersfoort zendt vieringen uit via dit kanaal

In de binnenstad kennen velen van onze bekenden wel de Xaveriuskerk op 't Zand. De kapel is nog steeds van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur open. Voor wie verbinding in de stilte zoekt...
Wees ook daar alsjeblieft voorzichtig met elkaar als je er anderen tegenkomt.

Of lees en hoe de vieringen van de Xaverius er uit zouden zien.

Begin maart las predikant Alke Liebich van de Johanneskerk, uit Exodus 6. Van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 12 vind je de verhalen over de 10 plagen in Egypte. Alke Liebich geeft haar overweging daarbij en die vind je hier. Bijzonder hoe zij de verbinding legt van de plagen toen en wat wij nu meemaken....   Iets meer over deze viering en de Johanneskerk in deze link 

De Rafaelkerk doet een livestream van de diensten

De laatste informatie van de moskeeen El Fath en Mevlana (van Galenstraat)
http://mevlanacami.nl/
https://www.moskee-elfath.nl/

 
Verbinding

Deze foto gebruikte collega Elise afgelopen dagen. En ja, mij raakte de verbinding die door veel mensen nu ook gezocht wordt. Op andere manieren, als het niet fysiek kan. Er is liefde als er ruimte is (enne...trek het touw niet strak, dan raak je in de knoop :) )

 
Coronabericht Straatpastoraat


Ook voor de straatpastores geldt dat zij het corona-virus kunnen verspreiden, in het bijzonder op de opvangplekken waar mensen dicht op elkaar leven. Het bestuur heeft daarom besloten dat de pastores voorlopig niet in de opvang komen. Hoe pijnlijk dat ook is omdat zij juist in zware tijden trouw willen zijn …. aan mensen die het al extra lastig hebben …. aan mensen met wie zij zich verbonden voelen.
Maar als zij er wel fysiek zouden zijn, zouden ze ook extra risico’s nemen. Helaas betekent zorgen voor elkaar in zulke besmettelijke omstandigheden nu juist: elkaar niet opzoeken.

Bernadette en Cis zijn altjd bereikbaar per telefoon, app en mail, en Bernadette ook via facebook en messenger.

En …. de gedachten van pastores en van de vrijwilligers Els en Ingrid zijn bij wie nu nergens heen kan. Wie zich zou willen afzonderen maar daar geen gelegenheid voor heeft. Wie ziek is of een zieke dierbare heeft. Wie plots het werk kwijt is of ziet verdampen. Wie bang is voor een virus dat juist in haar/zijn lichaam een groot gevaar kan betekenen.

Weet dat wij aan jullie denken.

Bernadette                                                      Cis
06 53 329 940                                                  06 30 603 245
                               

Amersfoort, 16 maart 2020

 
Rouwkost - Zin op maandag 3 februari


Zin op maandag over rouw, alweer even geleden. We keken een mooi, woordloos filmpje van Dudok de Wit over hoe een meisje rouwt over het verlies van haar vader. Hoe de plek, de fiets, de dijk waar hij vertrok, en haar vader zelf, een plek krijgt in haar levensverhaal. Haar verhaal en soms in het leven van degenen die bij haar horen: vriendinnen, vriendje, een gezin.

Wij deelden stukjes van onze levensverhalen, en de plek die verlies daarin heeft. Heel aanwezig of verder weg in onze geschiedenis, we (her-)ontdekten het belang van de doden eren. We gunden elkaar gedichten, Schriftteksten en bemoediging.
 

 
Percussieworkshop 4 november

Afgelopen keer Zin op maandag. Aan de rand zitten hoge tonen. In het midden lage. Dat is bij al onze verschillende trommels zo. We lachen, slaan onze handen zeer, proberen Dizzi na te doen, doen zowaar een echte 'groove' en horen er muziek in! Kostelijk, samen iets moois maken!
De soep.... Peter R maakte heerlijke soep met bonen, worst en een precies goed pepertje erin. We genoten! Dankjewel Peter en dankjewel Dizzi!

 
Zin op Maandag


Zin? Wat zin is of wat zin heeft, vult iedereen anders in. Maar of je zin hebt in iets samen doen is misschien vrij makkelijk: gewoon proberen! Kom langs, en eet eerst een kopje soep of een broodje mee. We komen bij elkaar op Zuidsingel  5, even aanbellen.

De agenda voor de winter/het voorjaar staat onder: 'lees meer >>'

Dit project wordt gesteund door het Kansfonds


 

lees meer »
 
Stokroos


Er ligt een stokroos in de kapel. Niet bij Maria, onder het kruis of bij de kaarsen, maar bij het schrijfboek van iemand die zijn hart lucht. Er staan in dit deel van de binnenstad overal stokrozen. Als het niet zo militaristisch klonk, zou het 'guerilla gardening' heten: een of meer mensen die gewoon zorgen dat er ergens iets gaat bloeien in ons midden. Openbaar. En nu lijkt er iemand te zijn die het de moeite waard vond om een deel daarvan toe te wijden aan deze plek. Ik denk dat ik weet wie het is, maar die persoon maakt zichzelf niet bekend, misschien is dat de bedoeling. In ieder geval heeft z/hij iets geëerd, en daarmee is de eer ook aan hem/haar.

 
Folder 2019

Zie hier onze folder uit 2019. Daarin staat ook een kort verslag van het jaar 2018. Het actuele jaarverslag (2020) en de beleidsinformatie vindt u op de pagina Bestuur/beleid.

 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.