logo
Links

De straatpastor is actief op Facebook. Deze sociale netwerk-site biedt de mogelijkheid om met mensen in contact te staan die lastig vindbaar zijn, geen eigen adres hebben of die bijvoorbeeld alleen achter een computer meer kwijt kunnen dan buiten in de openbaarheid. Om de straatpastor te kunnen volgen, is het nodig 'vrienden' te worden via facebook. Zie facebookpagina van het straatpastoraat

 

De Amersfoortse kerken zijn terug te vinden op de kerkenpagina, maar verzameld staan ze ook hier

 

Het Straatpastoraat maakt gebruik van inzichten uit de presentiefilosofie

 

... en is aangesloten bij het landelijke netwerk van buurtpastoraat, inloophuizen en het subnetwerk van drugs- en straatpastoraat (LOND en Netwerk Dak)

 

 

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.