logo
Hulp in Amersfoort

Kwintes
Verzorgt de Dagopvang en de Nachtopvang voor als je dakloos geworden bent, en begeleid wonen op verschillende manieren. Kwintes heeft ook crisisopvang en opvang voor als je slachtoffer van geweld thuis bent. Als je niet weet waar je moet zijn kun je de centrale toegang bellen (0800 594 6837), maar wie vanavond een veilige slaapplek nodig heeft, belt het beste meteen naar het Smallepad 4 op 033 465 9688. Houd rekening met 8,00 euro per nacht.  In de Inloop (de dagopvang) kun je mensen om hulp vragen bij een aantal problemen waar je tegenaan loopt als je dakloos bent geworden. Er is eten, douche, mogelijkheid om je kleren te wassen, luisterende oren en meer.
 
Dag- en nachtopvang: Smallepad 4, 033-4659688 open 10.00-16.00 en 18.00-9.00 de volgende dag. www.kwintes.nl
 
Jellinek en Roads (voorheen Victas) 
.. helpt als je verslaafd bent geraakt aan bijvoorbeeld alcohol of drugs.
Het Zorgcentrum van Roads aan de Kleine Haag 1-3 is een plek  voor mensen die opvang nodig hebben en drinken. Je krijgt eerst een intakegesprek voordat je hier eventueel terecht kunt, en je hebt dan in ieder geval een (post)adres in de regio en een zorgverzekering nodig. Jellinek heeft aan de Utrechtseweg ambulante hulpverlening. Het centrale nummer voor informatie en aanmelding is 088 5051220, maar is dat een grote stap, dan kan iemand van Kwintes, GGZ Centraal of de straatpastor je in contact brengen met veldwerker Elroy. www.jellinek.nl
 
GGZ Centraal, RIAGG, INDIGO
Als het psychisch niet goed met je gaat, moet je in principe eerst naar de huisarts. Het kan dat je via Jellinek of Kwintes in contact komt met een psycholoog of psychiater. Ook kan het Wijkteam je op weg helpen naar psychische hulp. Maar normaal gesproken moet je eerst naar de huisarts. Die kan verwijzen naar INDIGO voor ‘generalistische basis GGZ’. Of je komt terecht bij de gespecialiseerde GGZ van GGZ Centraal. Het RIAGG is opgegaan in GGZ Centraal en ook Zon en Schild is daar onderdeel van.  
 
Stadsring 51 en Geldloket 
De schuldhulpverleners zijn soms nodig…. Ze zijn te vinden op Stadsring 51, loop binnen of bel 033 4600600  www.stadsring51.nl

 
Straatadvocaten Motiva  
…zijn belangenbehartigers voor daklozen. Geen juristen, maar wel mensen die de weg weten. Loop binnen tussen 9.00-12.00 uur of maak voor ’s middags een afspraak: 033 4893959. Muurhuizen 128.

 
Woningnet Eemvallei  (link: www.woningneteemvallei.nl)
… is de organisatie die huurwoningen verdeelt en waar je je moet inschrijven om in aanmerking te komen voor woonruimte. Ook urgentie moet je bij hen aanvragen. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden. 033 - 47 65 490
 
 
Klussenbureau
… het belangrijkste werk van het klussenbureau is het schoonhouden van de (binnen)stad, tegen een bescheiden vergoeding per dagdeel. Een manier om elkaar te zien, je steentje bij te dragen, een kleinigheid bij te verdienen of ritme te onwikkelen! Er worden op bescheiden schaal ook andere klussen gedaan en taakstraffen vervuld.
Contactadres: Motiva straatadvokaten, 033 4893959
 
Centrum voor werk en inkomen 
…Stadsring 75,  033 464 1411   www.werk.nl
 

 
Kerken in Amersfoort

De PKN-kerken (Protestantse Kerk Nederland), de Rooms Katholieke parochies, de Baptistengemeente, de Oud-katholieke kerk, de Remonstranten, de Vrijzinnigen, de Christelijk Gereformeerden en de Gereformeerde kerken-vrijgemaakt van Amersfoort maken alle het werk van het straatpastoraat mede mogelijk.
Binnen deze kerken zijn de diaconiën respectievelijk de caritasinstellingen verantwoordelijk en ook zelf aanspreekbaar voor maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Voor nadere gegevens en adressen zie www.kerkpleinamersfoort.nl

 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.