logo
Over ons

Om het straatpastoraat in Amersfoort mogelijk te maken is de Stichting Straatpastoraat Amersfoort opgericht.

 

De stichting heeft twee (part-time) straatpastores in dienst (cao Protestantse Kerk in Nederland) die vorm en inhoud geven aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en/of die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. Er is een beleidsplan dat kan worden opgevraagd.

 

De stichting is een interkerkelijk initiatief. Kerken die zich hebben verenigd in de Raad van Kerken Amersfoort, maar ook andere Amersfoortse kerken, ondersteunen het werk van de stichting financieel en anderszins. Het straatpastoraat vindt zijn bedding in de christelijke traditie, maar de straatpastores respecteren de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoeten.

 

Het maatschappelijk klimaat is voor een respectvolle bejegening van mensen die op straat leven niet bepaald positief te noemen. Veel burgers reageren op de mogelijke komst van een opvangvoorziening voor daklozen en gebruikers met een NIMBY ("Not In My BackYard")-houding. Daklozen worden actief geweerd uit het straatbeeld, tenzij ze een vaste plaats hebben gevonden waar ze de Straatkrant kunnen verkopen. En het politieke beleid staat vooral in het teken van het bestrijden van overlast. Het kerkelijke initiatief tot straatpastoraat in Amersfoort kan ook worden gezien als een signaal tegen deze maatschappelijke ‘verharding’ in. De zorg voor de naaste wordt ons niet politiek opgelegd, maar is een uiting van onze roeping om ieder mens als volwaardig te zien en te benaderen. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden.
 

Straatpastoraat Amersfoort: 15 jaar Mee oplopen (publicatie t.g.v. het jubileum aangeboden aan de pers)

‘Het blijft altijd een groep in beweging’, vertelt de Amersfoortse straatpastor Bernadette van Dijk over vijftien jaar werken met mensen van de straat. ‘In al die dynamiek is het sleutelwoord verbinding! Mensen blijven zoeken naar die verbinding en daarbij kunnen we soms een helpende hand of een luisterend oor bieden. Wanneer verbinding tot stand komt, dán ontstaan de momenten van betekenis.’

Het straatpastoraat in Amersfoort is dit jaar vijftien jaar actief in de stad. De gemeente Amersfoort heeft een regiofunctie in de opvang van dak- en thuislozen en vanuit de Amersfoortse Raad van Kerken is vijftien jaar geleden het initiatief genomen voor het starten van straatpastoraat. Mensen die in Amersfoort op straat leven, vinden bij de straatpastores een luisterend oor. 
De straatpastores spreken bij uitvaarten, organiseren vieringen of bijeenkomsten bij Allerzielen, kerst en  andere hoogtijdagen, maar ook momenten zoals ‘Zin op maandag’ waar rond een kop soep goede gesprekken ontstaan. Het straatpastoraat wordt gedragen door vrijwillige bijdragen van kerken, particulieren en maatschappelijke partners.

‘We werken vanuit de overtuiging dat íeder mens het recht heeft om gezien te worden. Ongeacht je levensloop’, zegt voorzitter van Stichting Straatpastoraat Irene Vriens. ‘Voor de straatpastores is de sleutel dat ze er gewoon zijn. Dat ze meelopen, in gesprek gaan, luisteren. En dat alles zonder voorwaarde. Er is nabijheid en presentie. We hopen dat we met steun van velen door kunnen gaan met dit werk zolang er mensen van de straat zijn die hiermee gediend zijn.’

Stichting Straatpastoraat Amersfoort biedt de stad een kosteloos inspiratieboekje ‘Mee oplopen’ aan om een gezicht te geven aan de mensen van de straat die leven in Amersfoort. Het eerste exemplaar wordt tijdens de jubileumbijeenkomst op 15 september aangeboden aan Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort.
 

 Het voorgaande jubileum, 10 jaar Straatpastoraat: een feestje

In maart 2018 vierden we het 10-jarig bestaan van het straatpastoraat in Amersfoort én het 10-jarig jubileum van onze pastor.  We kijken terug op een prachtige bijeenkomst! Opnieuw zijn we onder de indruk hoezeer het Straatpastoraat gedragen wordt door de stad, de omgeving, haar mensen en gemeenschappen. Geweldig! Zo’n 80 mensen vierden met ons mee, waarvan een kleine 20 van en via de straat. Veel anderen kennen we uit kerken, hulpverleningsorganisaties en politiek.
Om deze gelegenheid extra inhoud te geven vroegen we aan mensen van de straat om een dierbare plek te laten zien. We filmden die bezoeken zelf, gewoon met een telefoon. Tijdens de bijeenkomst ging de film in première. Het filmpje waarin Peter, Paul en Piet hun dierbare plekken lieten zien, ontroerde.
 

 

 

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.