logo
10 jaar Straatpastoraat: een feestje


We kijken terug op een prachtige bijeenkomst! Opnieuw zijn we onder de indruk van hoezeer het Straatpastoraat gedragen wordt door de stad, omgeving, haar mensen en gemeenschappen. Geweldig! Zo’n 80 mensen vierden met ons mee, waarvan een kleine 20 van en via de straat, veel anderen kennen we uit kerken, hulpverleningsorganisaties en politiek.

De diaconie van de Hervormde Gemeente Baarn kwam een cheque brengen van meer dan 6000,-, bijeengebracht in hun Kerstactie.

En… onze filmsterren waren er om dank en bewondering te oogsten, voor de een wat makkelijker te ontvangen dan de ander. Het filmpje waarin Peter, Paul en Piet hun dierbare plekken lieten zien, ontroerde. Zodra de techniek het toelaat, plaatsen we het op onze webstek.

Dank komt ook toe aan de mensen van de Johanneskerk die -weer- zo gastvrij waren, en Rommy en Frans die voor al die gasten hebben gekookt. Hulde!

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.