logo
Coronabericht Straatpastoraat


Ook voor de straatpastores geldt dat zij het corona-virus kunnen verspreiden, in het bijzonder op de opvangplekken waar mensen dicht op elkaar leven. Het bestuur heeft daarom besloten dat de pastores voorlopig niet in de opvang komen. Hoe pijnlijk dat ook is omdat zij juist in zware tijden trouw willen zijn …. aan mensen die het al extra lastig hebben …. aan mensen met wie zij zich verbonden voelen.
Maar als zij er wel fysiek zouden zijn, zouden ze ook extra risico’s nemen. Helaas betekent zorgen voor elkaar in zulke besmettelijke omstandigheden nu juist: elkaar niet opzoeken.

Bernadette en Cis zijn altjd bereikbaar per telefoon, app en mail, en Bernadette ook via facebook en messenger.

En …. de gedachten van pastores en van de vrijwilligers Els en Ingrid zijn bij wie nu nergens heen kan. Wie zich zou willen afzonderen maar daar geen gelegenheid voor heeft. Wie ziek is of een zieke dierbare heeft. Wie plots het werk kwijt is of ziet verdampen. Wie bang is voor een virus dat juist in haar/zijn lichaam een groot gevaar kan betekenen.

Weet dat wij aan jullie denken.

Bernadette                                                      Cis
06 53 329 940                                                  06 30 603 245
                               

Amersfoort, 16 maart 2020

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.