logo
Dankdag 2022


De gezamenlijke diaconieën van Bunschoten-Spakenburg/Eemdijk besloten 50% van de collecte-opbrengst op Dankdag 2022, woensdag 2 november, te bestemmen voor het werk van Stichting Straatpastoraat Amersfoort. Het totale bedrag dat aan onze stichting werd overgemaakt bedraagt € 7.380. Hiermee kreeg onze opbrengstpost collecten die mede door corona onder druk stond een enorme boost. Deze opbrengst was 50 % hoger dan in 2021.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.