logo
Contact als je geen adres hebt

Voor sommige mensen is het internet een middel om contact te onderhouden, als ze op andere plekken minder goed vindbaar zijn. Daarom is de straatpastor ook actief op facebook, en wel hier

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.