logo
Folder 2019

Zie hier onze folder uit 2019. Daarin staat ook een kort verslag van het jaar 2018. Het actuele jaarverslag (2020) en de beleidsinformatie vindt u op de pagina Bestuur/beleid.

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.