logo
Sint Maarten

De Sint Franciscus Xaveriuskerk, het Straatpastoraat en het DAC zouden op donderdag 11 november samen een Sint Maartens-maaltijd houden: een gastvrij moment dat onze gasten, straatbekenden, koks, gastvrouwen en -heren konden genieten van een warm maal, muziek en elkaar.
Helaas gooit het corona-virus roet in het eten.

De SFX kookt nog steeds, maar dan wordt het uitgedeeld door de straatadvokaten op Muurhuizen 128. Ook zij werken graag mee! En wie weet volgt er rond Oud en Nieuw nog wat lekkers...

terug
 

De stichting Straatpastoraat Amersfoort is een ANBI-stichting (zonder winstoogmerk) opgericht in 2007 ten dienste van het straatpastoraat

voor dak- en thuislozen in Amersfoort.